CNC İşleme Nedir?

- Mar 01, 2020-

CNC işleme, önceden programlanmış bilgisayar yazılımının fabrika araç ve makinelerinin hareketini belirlediği bir üretim sürecidir. İşlem, taşlama ve torna tezgahlarından değirmenlere ve yönlendiricilere kadar çeşitli karmaşık makineleri kontrol etmek için kullanılabilir. CNC işlemede, üç boyutlu kesim görevleri tek bir komut isteminde gerçekleştirilebilir.

“Bilgisayarlı sayısal kontrol” ün kısaltması olan CNC işlemi, işleme araçlarının kollar, düğmeler ve tekerlekler aracılığıyla komutlarını istemek ve yönlendirmek için ihtiyaç duyulan manuel kontrol sınırlamalarının aksine - ve böylece yerini alır. Seyirciye göre, bir CNC sistemi düzenli bir bilgisayar bileşenlerine benzeyebilir, ancak CNC işlemede kullanılan yazılım programları ve konsollar onu diğer tüm hesaplama şekillerinden ayırır.


CNC işleme, önceden programlanmış bilgisayar yazılımının fabrika araç ve makinelerinin hareketini belirlediği bir üretim sürecidir.